10 רמזים בקשר להעלאת הציון (א')

-1-

בתפילת שמונה עשרה תכף אחר ברכת "על הצדיקים ועל החסידים וכו' – שים חלקנו עמהם וכו' משען ומבטח לצדיקים".  תכף אחר כך מברכים "ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון" וכו'

-2-

בספר שבחי הרן, אות כ, בעת הנסיעה של רבנו מארץ ישראל חזרה לרוסיה, כשנשקפה להם סכנה בדרך, כתוב: "על כן אמרו (רבינו ה קדוש והאיש שהיה עמו) טוב יותר לשאר בארץ הקדושה". ומאחר שרבינו כבר הגיע להחלטה זו בחייו, ומעלין בקודש ואין מורידים, בודאי ראוי מאד לקיים את זה שיהיו עצמותיו בארץ הקדושה.
נ נח נחמ נחמן מאומן

-3-

"שבחי ירושלים את ה'" –

"שבחי" נוטריקון "בן שמחה חי" (הוא רבינו נחמן)

נ נח נחמ נחמן מאומן!

 

-4-

"לשנה הבא בירושלים"

כי "שנה" זה "נ נח נחמ נחמן" כנ"ל,

"הבאה בירושלים" צריכים להביא אותו מאומן לירושלים.

-5-

בתפילת שמונה עשרה, ברכת "רצה" שהוא כנגד משה רבינו (כידוע) מברכים: "ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון".
"שכינתו" עם האותיות והכולל בגמטריא "קבר נ נח נחמ נחמן מאומן"!!!!
במהרה בימינו אמן!
נ נח נחמ נחמן מאומן

-6-

נחמיה הוא בחינת נחמן

"נחמ", ו-"יה" זה נ' (י' פעמים ה' = נ)

נחמיה היה שר המשקים, "משקים" עם הכולל בגמטריא "נ נח נחמ נחמן מאומן".

והנה נחמיה שמע מהנטישה של ירושלים והוא הלך ובנה את החומות והכל מחדש.

והחיצונים בקשו להפילו, והוא לא נכנס עמהם בטוען ונטען כלל, וכמו שרבינו הקדוש הזהיר בספר המידות. אז הם שיחדו אנשים כשרים אפילו נביאים כדי להכשילו, וגם שכרו נשים ואשה נביאה להכשילו ולהטעותו, וכל מיני נביאים כדי שיהיה רבים שצריכים להטות אחריהם להלכה. ונחמיה הבין שכולם בשקר, ולא הקשיב להם ולא פחד מהם והמשיך לבנות את ירושלים.

וכן יהי רצון שנזכה להביא את ציון רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן לירושלים שבלי ספק זה יבנה את העיר הקדוש מחדש כראוי וכיאות.

במהרה בימינו אמן

נ נח נחמ נחמן מאומן

-7-

ב"ה עכשיו ראיתי ב"חק לישראל"

"כיוון שגולה האדם מן הארץ, גורם גלות לשכינה עימו"

-8-

ידוע (ליקוטי מוהר"ן) שנ נח הוא בחינת קול השופר, בחינת הרם כשפ"ר קולך, שיר פשוט כפול משולש מרובע.

ועי' בלקוטי הלכות (נדרים ה:ד) שעיקר הגאולה זה לעורר מהשינה ולבוא לארץ ישראל ולבנות בית המקדש.

וזה "בשוב ה' שיבת ציון", "שוב שיבת" זה מה שחוזרים כל פעם אחורה, נ, שוב נח, שוב נחמ וכו'.

נ נח נחמ נחמן ע"ה בגמטריא שנה.

עד שמגיעים למאומן, בחי' "ואמונתך בלילות" וכידוע שזה תפקיד השנה להתחדש האמונה.
אז מתכלית השינה והתרדמה בוקע ויוצא קול השופר של רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן לעורר ולגאולה,

יש ענין (ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן) שמהפך הכל לטובה. אז צריכים כבר לזכות לשיבת ציון, להשיב את הציון לדבי"ר ביתו, לירושלים. ואז היינו כחולמים – מאומן.
ולכן סופו של דבר, סופי תיבות שיבת ציון היינו כחולמים בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ד' כוללים, ד' אמות של ארץ ישראל.
נ נח נחמ נחמן מאומן

-9-

ב"ה בברכת קריאת שמע בבקר:
"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".
והרבה יש לדייק בלשון חזל שאינו מן המקרא, וכן אינו בנוסח עדות המזרח. ועם כל זה מתפללים ש"נזכה כולנו", כולנו דייקא שזה אי אפשר רק בארץ ישראל. "במהרה לאורו" בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ד' כוללים.
"ציון תאיר" ראשי תיבות עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

על ציון!!! צריכים להעלות את הציון. "תאיר" נוטריקון תביא ארץ ישראל ירושלים.
נ נח

-10-

יש לרבנו מספר ספרים, אבל ספר אחד נקרא "שבחי רבי נחמן" שלמעשה תשעים אחוז מהספר מספר על תשוקתו ונסיעתו לארץ ישראל במסירות נפש גדולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *