העלאת מודעות בנושא (שימו לב: האתר בתהליך בנייה. בקרוב בע"ה יהיה כל החומר הנדרש להבנת העניין )

חזרה אל רבי נחמן לארץ ישראל