תיקון חטא המרגלים

רבי נתן בלקוטי הלכות מביא מהזוהר והאריז"ל בענין חטא המרגלים, שבאמת דור המדבר היו בבחינה רוחנית הרבה יותר גבוהה מממה שהשיגו בארץ ישראל, כי במדבר הם היו הולכים בהשגת אמונה גדולה עם הענני הכבוד, וכן אכילת המן (לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן) והם הנקראים "דור דעה" שזכו לדעה נשגבה – אפילו שפחה על הים זכה להשגה ונבואה יותר מהנביא יחזקאל, ולכן המרגלים רצו להשאר בדרגה הגבוהה הזו במדבר ולא להכנס לארץ ישראל ולאבד את הדרגה של המדבר.
ורבי נתן הוצטרך להסביר באריכות לסיבה שזה נחשב לחטא גדול, כי אין זה התכלית להיות גבוה כל הזמן, אלא צריכים להיות גם למטה בקרקע, וזה עיקר השלמות, למרות שזוכים למעלה גדולה כל כך, צריכים להשכיל שהשם יתברך עוד הרבה יותר גדול עד סוף ועד אין תכלית, ועיקר כבודו הוא דוקא ע"י יישוב ישראל בארץ ישראל,
וזה מה שהמרגלים היו צריכים לעשות, לבטל הדעת והשגות שלהם ולהתחיל מחדש ובאמונה בהבטחת השם יתברך שכל הברכה והאמונה הוא בארץ ישראל, והגם שבתחילה זה יהיה ירידה גדולה להם להתחיל מחדש בארץ ישראל, הרי כל התחלות קשות, ותחילתן של צדיקים ביסורין וקושי, ולבסוף זוכים להכל.

ולפי זה מבואר לנו עניין הבאת עצמות רבנו לארץ ישראל והטענות של המונעים מצוה זו. שיש בזה את הנסיון של חטא המרגלים, שכל אלו שלא רוצים להביא את הציון, יש להם הרבה הרבה טעמים, וזה אין ספק בדבר שהמעלה לשבור את המניעות להגיע לרבינו הקדוש באומן הוא מעלה אין דוגמתו בעולם הזה, לא מיניה ולא מקצתיה, ומה שיכולים לזכות אצל רבינו הקדוש, מי שזוכה להיות שם, אין לשער ואין לתאר, ולכן בודאי יש אין סוף טענות למה שצריכים דוקא להשאיר את הציון הקדוש באומן, לא פחות מהטענות שהיה להמרגלים שהם הבינו שזה ממש אסור לוותר על השראת השכינה שיש במדבר.
אבל כל הטענות האלו השם ירחם הם ממש עצת הסטרא אחרא, כי זה כאילו האדם אוחז מעצמו, שהוא יודע את השם יתברך כבר, הוא יודע את רבינו, וזהו, זה התכלית. וכמו שרבי נתן מסביר באריכות בענין חטא המרגלים כנ"ל, ואדרבה – האדם צריך להשליך כל החכמות שלו, ואפילו שיש לו טובה ברוחניות גדול מאד אצל רבינו, הוא צריך קצת ענוה, להודות שהשם יתברך הרבה למעלה מכל השגתו עד אין סוף ואין תכלית, וכל הטענות שיש לו להגן על הטובה שיש לו בהיות רבינו באומן זה ממש כמו טענות של המרגלים, שאפילו הם אמת במאה אחוז, אבל הם ממש כפירה רחמנא ליצלן בהשם יתברך שעוד רוצה להביא אותנו למעלות עליונות לעילא ולעילא עד אין סוף ועד אין תכלית, וזה דוקא בארץ ישראל.

ובזה מובן מה שסבא חתם את עצמו באחד מהמכתבים באבי הנח"ל בזה הלשון: "החותר ומרגל לתכלית האמת", שרימז בזה שהוא עוסק בתיקון חטא המרגלים, ולא מצינו איך ואיפה, ועל פי הנ"ל יש לומר שכמו ששמענו מצפורה ביתו שסבא עסק ארבעים שנה במסירות נפש להביא את ציון רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן לירושלים, בזה הוא היה עוסק לתקן חטא המרגלים וכמשנ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *