כי (חו"ל) אין זו אדמתינו וחלקנו כלל

נחמנים בליל עצמאות

 

כמו כלל ישראל… גם בקרב המאמינים בסבא ישראל (ר' ישראל דב אודסר) תלמיד רבי נחמן, יש חילוקי דעות לגבי היחס של איש הישראלי הכשר ל"יום העצמאות" שנקבע בה' באייר.

אגב, בה' באייר רבנו הקדוש רבי נחמן נכנס לעיר אומן וממנה לא יצא עד היום….

כפי שנראה להלן במכתבים הרשמיים של סבא, שאמנם נכתבו לנשיא שזר אך נועדו לכל איש מישראל (כפי שסבא התבטא, וכפי שעשה בעצמו מעשה והדפיס את המכתבים בספר הנקרא "אבי הנחל" וקראו "ילד פלא" וביקש להפיץ אותו לכל ישראל). ובמכתבים אלו הוא משבח את יום העצמאות , מודה ומהלל להשם.

אך מצד שני, סבא ישראל בשיחותיו המוקלטות התבטא פעם אחת בצורה מאוד חריפה כלפי ה"ציונים" על כך שהם לא הולכים בדרך התורה והאמונה.

אז יש שרואים את סבא כציוני (על כך ששיבח את יום העצמאות והיה חבר של שזר וכו') ויש שרואים אותו כאנטי ציוני (שהתבטא נגדם בצורה חריפה).

אולם צריך להסתכל על העניין בזוית הבאה: תחת הכותרת: "סבא ציוני אנטי ציונות"

ובקצרה:

סבא ראה בהקמת המדינה "כלי" שהשם יתברך נתן לעם ישראל, בשביל לקבל את אור הצדיק ולהפיץ אותו בכל העולם, לכל העולם. המדינה היא כלי שמאכלס את יהודי התפוצות וכלי שמדבר בשם היהודים אל כל העולם. ולכן צריך להכניס לכלי הזה את אור הצדיק, כדי שיהודי התפוצות יהיו צדיקים וכל העולם ישמעו מהיהודים את קול השם.

לעומת "האנטי ציונים" שהם מסתכלים על כך שהכלי הזה משמש לאכלוס יהודים והמרת אמונתם והם רואים שמהכלי הזה ראשי המדינה מדברים אל עולם באופן לא כשר. ולכן האנטי ציונים חפצים שהכלי הזה יחרב. הם לא רואים שהמדינה היא השגחת השם ורצונו למטרה נעלה ,אלא רואים בה כפירה ברצונו. הם מבינים שבשביל הגאולה צריך שכל מה שנעשה פה יחרב. ובשום אופן לא מאמינים שיהיה פה תיקון בלי חורבן.

כאמור סבא אמנם סולד מהדרך שהציונים הולכים בה , בדרך שהם משתמשים בכלי הזה, אבל הוא רוצה שזה יתוקן, ולא חלילה חורבן.

 

אנחנו, צריכים לשמוח ביום העצמאות, ביום בו עם ישראל קיבל את הכלי שנקרא מדינה, למרות שהכלי נמצא בידיים לא כשרות, עדיין "לא אבדה תקוותינו" בע"ה נפיץ את אור הצדיק בתוך כל המערכות והכלי הזה יהיה בידיים כשרות ויאיר אל כל העולם את אור השם.

ב"ה מידי שנה יוצאים כלל המפיצים בכל רחבי הארץ להאיר את אור הצדיק ביום העצמאות. אגב גם באומן חגגו. ובסרטון בהמשך תראו מספר חברים שהדליקו מנגל בכניסה לציון (כי לפני מספר שנים שלושה אנשים שרפו שם את הדגל של מדינת ישראל).

המכתבים של סבא לנשיא שסר לפני שישים שנה:

1 – ב"ה,יום ה' חג העצמאות בעשור תשי"ח ,טבריא.

לכבוד חמדת ליבי מר זלמן שזר הנעים. שלום ואור רב מהנשר הגדול ירחף עליו בכל יום תמיד לאורך ימים.
הריני שולח לו את ברכתי הלבבית לחג העצמאות (ההדגשות שלי) העשירי.
ברוך שהחינו והגיענו לזמן הזה שעשה לנו נסים נגלים לעיני כל העולם, וניסים נסתרים הנעלמים מדעתינו. כן נזכה לגאולה השלמה על ידי התגלות הדעת הקדושה של צדיק האמת נ'נ'מ'ח' זכותו יגן עלנו אמן.
על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לידע מרבי האמת, וכפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק האמיתי כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא כליליות הקדושה שבכל הקדושות, בה זוכין לצאת מטבעיות ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, שזה כלליות הקדושה. אם היה האדם מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל חלק אחד מאלפי אלפים כמו שהוא באמת, בודאי היה רץ ופורח לארץ ישראל בכל כוחו ולא היה שום מונע שימנעהו.

כל אחד מישראל יש לו איזה חלק בארץ ישראל ושם חיינו,שם קדושתינו, שם ביתנו, שם ארצנו,שם אדמתנו, שם חלקנו שם גורלינו.

ובחוץ לארץ אנו גרים כאורח נטה ללון המתגולל בחוצות בחוצות ובשוקים וברחובות, כי אין זו אדמתינו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת חוץ לארץ,חוץ דווקא.

כי בחוץ אנו עומדין, בחוץ ממש ואין איש מאסף אותנו הביתה עד אשר נבוא על אדמת הקדש. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.

ישראל דב אודעסר
טבריא
(אב"י הנחל עמוד ל"א)

2 –

עלינו לשוש ולשמוח לשיר לרנן ולזמר לאדון עולם על יום העצמאות, יום הניסים והנפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה' עמנו, נגילה ונשמחה בו בכל שנה ושנה, ובכל יום ובכל שעה, ועל הניסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות שעושה עמנו לעיני כל העמים מעת שזכינו בישועת ה' לכבוש חלקינו ונחלתינו מידי הגזלנים הפראים, וביותר מה שכבוד מעלתו הרם מרגיש ויודע ורואה בכל פעם ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע, אך לעת עתה הם עדין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמור גאולתנו גאולה שלמה ויחזיר לנו בית המקדש, בית חיינו ותפארתנו, במהרה בימנו אמן, ויתפלאו ויאמרו כל הגויים, הגדיל ה' לעשות עם היהודים עם קדוש עם נבחר בארץ הנבחרת.
(אב"י הנחל מכתב קא)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *